Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

УСТРЕМ


И тази пешка, както всяка друга,

за осмия хоризонтал мечтае.

Решила да натрупа тя заслуги,

едно към кесим почна да играе.


Спасиха я след дълги перипетии.

Към осмия пак пешката се втурна.

Достигна го. И от ръба заветен

отвъд дъската тя се прекатури…
М. Куприянов