Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ТЪРЖЕСТВО В ЗЕЛЕНОНа бялото сънуване следите заличил,

отново тържествува животът през април.


Отвсякъде надничат зелени брегове.

Пробудена пчеличка от цвят на цвят снове.


И няма тихи друми, и няма таен кът.

Напират топли думи – не могат да се спрат.


В очите се кръстосват посоки, светлини.

Изгряват високосни усмивки на жени,


на весили дървета, ликуващи жита…

Навярно нещо светло е стоплило света.


И даже да премине за ден или за два

ще дойде пак. Завинаги. Да вярвам ли в това?
М. Куприянов