Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

СТРАХ


Както си играеш,

както си вървиш,

както си мечтаеш,

даже като спиш


ще се втурне смерчът

огнен върху теб

и ще падне вечер

тежка като креп:


вечер без пердета,

вечер без вражди,

вечер без щурчета,

вечер без звезди


и ще бъде страшна

самота без звук,

само сенки прашни

ще витаят тук…


Може би напразно,

сине, съм смутен,

може би е влязал

дяволът у мен…


Не, не го извъртам

някак на шега!

Знам, че сме безсмъртни.

Ала докога?…М. Куприянов