Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЩУРЕЦ В ГРАДА


В този град с досаден ритъм

той не е дошел случайно.

Няма постоянно жителство.

Няма дългове и тайни.


С вратовръзка, с бяла риза

чука на врати парадни.

Тихо чака, скромно влиза.

Рядко след това се радва.


Тук, в града с пътеки криви,

в джобчето си ще го сложиш.

Но запее ли сред нивите,

не го слушай, ако можеш.М. Куприянов