Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЩЕДРОСТКогато към хляба посягам,

когато съм в песен заслушан,

аз виждам земята, от влага

димяща или пък от суша.


Вълни я пришпорват съвременни.

И стари вражди я прегръщат.

А тя като в дълг неизменен

на злото с добро все отвръща.


След гръм и дъждовни напеви,

люляна от слънце и вятър,

една е за жито и плевели.

И ражда ли, ражда, горката…М. Куприянов