Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ШЕГА


Животът е лунна

пътека в нощта.

Поетът е струна,

копнеж, яснота


Животът е бързащ

експрес призори.

Поетът е зъзнещ

по гарите принц.


Животът е хишник

стаен зад бюро.

Поетът е рицар,

месия, пророк…


Животът е пропаст,

безветрие, мрак…

Поетът е мостът

към другия бряг.


Животът е ласо

във ловки ръце.

Поетът с Пегаса –

удобната цел.


От вещи затрупан,

минаващ под строй,

животът е глупав.

Поетът – и той!М. Куприянов