Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ШАНС


Това е космодрумът.

И тук е твоят шанс…

Седни и гледай умно!

Усмихвай се в аванс.


Навънка, до пегаса,

вържи и скромността.

Потупване понасяй –

най – вече по гърба.


Отваряй си ушите

във тоз словесен дим!

С ракетите – носители

гальовен ти бъди!


Ухажвай ги и чакай.

И с мъничко късмет,

поеме ли те някоя,

ти вече си поет…М. Куприянов