Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

РОЖДЕНИЕ


Денят се ражда с нетърпение.

И хуква през полета и нивя.

Денят се ражда с просветление

на всички мисли след съня.


И ако нещо е потискало

доскоро в тебе радостта,

забравяш го и, без да искаш,

забравяш даже за нощта.


В такова утро тръпнещо и лудо,

понесено от бързи колела

и птиците от сън събудило,

човек се чувства на крила.


Забравил своите страдания,

повярвал и във себе си дори,

не се бои от разстояния…

И може да премества планини.М. Куприянов