Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

РАБОТНИЦИ


Дочакали края на смяната,

под мътно небе свечерено

те тръгват към къщи припряно,

към нощ с часове преброени.


И пак автобусите градски

изохкват на спирката тежко.

За миг оживява площадчето

от радост, от завист, от грешки…


И щракат ключалки и брави.

И сини екрани просветват.

В кварталната кръчма по навик

се губят до късно мъжете.


Дошли от селата наоколо,

направо от топлите ниви

високо в заводските блокове

понякога трудно заспиват.


В съня си за село мечтаят,

към него вървят упорито

и градският въздух ухае

на прясно сено и на жито.
М. Куприянов