Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПРОЛЕТДали защото весело потропваше

дъждът като приятна новина

или защото бяха много топли

очите на случайната жена,


дали затуй една дъждовна капка,

летяла над гори и над поля,

тревогата на светлина внезапна

в душата ми обезлюдена вля…


Но улицата вече не е скучна,

шегите и не дразнят моя слух.

Наистина не винаги се случва:

човекът – мокър, а чадърът – сух.М. Куприянов