Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПОСРЕЩАНЕ


От дългото пътуване умората

като далечен спомен се топи.

И с топлото “ Добре дошел “ на хората

от силно вино сякаш че отпих.


Земята неусетно стана друга.

Просторът отведнъж се промени.

И пак разбирам, че не е заблуда

това, което тук ме пияни…
М. Куприянов