Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПОСЛЕПИС


И знам : едни ще отрекат

и стиховете ми и мене,

ще кажат други : този път

успял е, дявол да го вземе.


А само той, поетът, знай,

че по закон “ отгоре “ писан

на стиховете ни докрай

все нещо важно ще им липсва,


все нещо ще е над и под,

встрани от думите строени…

Това не е умишлен ход,

със който прося снизхождение.


Животът ни – море без бряг,

животът – звън от тънки ручеи,

живота просто няма как

във стихове да го заключиш.М. Куприянов