Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПОКАНА


Под чадъра е шумно и весело:

панаири, игри, суета…

И се леят и бира,  и песни.

И се сбъдват и сън, и мечта.


Под чадъра сме всичките наши.

Друговерци сред нас не търпим.

Той ни пълни с безгрижие чашите,

ние него във бури крепим.

Под чадъра е друга държава.

Друго слънце те прави щастлив.

И отникъде хлад не подвява.

И не капе, когато вали…


А пък ти като цвят си посърнал.

И се стича по теб вечерта…

Заповядай при нас – под чадъра!

И на воля твори и мечтай…


Отклонявам и тази покана.

Аз не вярвам във никакъв рай.

И потъвам в тълпата припряно.

Чувам изстрели, кучешки лай.


Някой ходи след мен непрекъснато.

Някой моето лозе бере.

И мечта в паметта ми възкръсва,

за да няма в душата ми ред.М. Куприянов