Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ОВЧАРЯТ


Бяло,  безоблачно стадо,

слиза по хълма тревист.

Тъй както може би дядо,

чичо пред него върви.


Агънце носи доволен.

Крачи пред стадото горд.

Сякаш по негова воля

днес е покълнал живот,


сякаш безброй гроздобери

чакат го в тези поля…

Ала снегът го намери.

Дълго, жестоко валя.


Другото свърши южнякът.

Пак е безгрижен светът.

Само овцете понякога

спират съвсем да пасат.


Блеят и в студ, и във жега.

Чичо не вдига глава.

Как да ги чуе – над него

тежко небе и трева.М. Куприянов