Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НЕ СЕ СЪРДИМечтателю, преследван от разруха.

Отшелнико, в небето на честта.

Не се гневи от плъзналите слухове

за твойте сухи, беднички лета.


Не се сърди на своя пряк началник

за малките, но истински войни,

за пораженията си печални

колегите си в нищо не вини.


Не се сърди за опитните лакти

на някои събратя по перо,

на бурята, която те оплака,

забравен на базлюдния перон.


Не се сърди на близките си вкъщи,

че правят като другите и те…

Ти рядко на земята се завръщаш,

а  “ горе “ лесно е да си светец.


Там горди птици спорят с необята,

достигат главоломни висини,

но силата си черпят от земята…

Върху това добре си помисли!М. Куприянов