Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НАСТРОЕНИЕУсмихва ми се пролетта – като момиче.

Усмихвам й се влюбено и аз.

Денят е толкова гальовен и лиричен

под грижите на пролетната власт,

че аз не осъзнавам тъй ли ми се струва

или е истина това сега:

светът завинаги изглежда излекуван

от дребна злоба, завист и тъга…
М. Куприянов