Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

КОМИНОЧИСТАЧ


                              На Димитър Янков


Това е тя поредната награда –

гримът от сажди и словесна кал.

И зашумява весело площадът.

За поздрав мил подава ми ръка.


Колите спират, път за да ми сторят.

Като река приижда радостта…

Разбирам ви отлично, бедни хора, -

не можете без коминочистач.


И аз не ви виня, че лековато

приемате нещата – в случая поне.

За да опази топлина от лятото,

човекът вярва във какво ли не…


И нека вярата не оскъднява

съветва ни един щастлив поет.

По този повод тихо ще добавя

към мъдрия и без това съвет:


пред вярата вратата не залоствай,

не я забравяй, тръгнеш ли на път,

че таз земя отдавна не е плоска,

но кладите и днеска си димят…


И този дим душите ни задръства.

В очите ни налива тайно плач.

Души ни той с жестоките си пръсти.

И няма как без коминочистач…М. Куприянов