Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ДЕТЕВ бяла като облаче количка

ликуваше безценна радоста,

Протегнало към слънцето ръчички,

детето поздравяваше света.


А той, на яростни витла и оси,

лети след своя образ съвършен,

лети през бури, клади, катастрофи…

И все ще го догони някой ден.
М. Куприянов