Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

БЕЗСЪНИЕ


И тази нощ в съня ми като мълния

се втурна с писък неочакван влак.

Излизам вън. Очите ми се пълнят

с учудване и буден полумрак.


Край мене светлини и сенки бягат.

Искри се сипят. Зрее твърд бетон.

Ръмжи невидим и настръхнал багер.

Разкалян път… Буксуващ камион…


И гневна от безсилие спирачка.

И грапава като асфалта длан.

Глух удар – някъде вагон прикачват.

И светъл лъч – от скоростта пиян.


По жиците, по въздуха, по етера

сигналите са все така на път…

И президенти тайно се съветват.

И зарад тях поетите не спят.


Не спи Шумнатица, не спи Маказа.

От космоса човекът днес слухти.

С безсъние светът се е наказал.

Какво ли той за него ще плати?М. Куприянов