Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

БЕТОНОБЪРКАЧКА И ПОЕТ


От сутрин до вечер оглася

града и смъчания друм.

Ръмжат децибели раждясали

и ръфат нещастния ум.


От нея във чуждата стая

поетът и днес се е скрил –

поетът жестокия наем

все още не си е платил.


А тя на поет не прощава.

До сетния дъх го върти…

По друма поетът минава.

И главозамаян върви.



М. Куприянов