Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

АВТОСТОП


И все тъй лъскави и безразлични

препускат по шосето леките коли.

Не ги вълнува мократа ми личност.

А пък дъждът не спира да вали.


И тръгнал пеш край ниви спотаени,

от мрак и мокри мисли натежал,

аз не разбрах кога и как до мене

замря в очакване раздрънкан самосвал.


И нещо просто с клаксона ми каза.

И погрозняха всички лъскави неща…

И фаровете като нож се врязаха

в непроходимата и мокра самота.


Мълчим отдавна: аз, ноща, шофьора.

Вода от дрехите ми вече не тече.

Моторът само ласкаво мърмори:

“ Не заслужаваш возенето си, момче “ .М. Куприянов