Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

ЗАВРЪЩАНЕЛюлее зимата огромно сито ...

До печката примъквам стола пак.

И мисля за пътеките, които

не може да затрупа този сняг.


А по тавана веселите пламъци

танцуват  в ритъма на зимен валс.

Стените дремят топли и безпаметни.

И дървоядът в мене е заспал.


Като крадец умората ми бяга.

Бръмчат във чайника безброй оси.

И сняг, чудесен сняг затрупва прага,

но няма огъня да угаси.


И няма пръстите ми да изстинат,

щом има вкъщи букови дърва,

щом има кой да ме посрещне с вино

и кой да ме изпрати след това ...М. Куприянов

Обратно