Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

УТРОВесел хлад, кратки минути.

Влюбени, мокри дървета.

Пълно с очакване утрото

в хиляди погледи свети.


Носен от полъх лиричен,

стих покрай мен прошумява,

някакво храбро момиче

с нежна стрела ме ранява.


И ме докосват безшумно

мигове крехки с доверие,

ритъм на песен без думи

моите крачки отмерва.


Нещо с усмивка на цвете

Пълни простора с омая,

Нещо със корен в сърцето...

Точно какво ли?... Не зная.М. Куприянов