Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

СПРАВЕДЛИВОСТ


Всичко може да се случи с него,

без да разберем кога и как:

може с яка примка да го стегне

безпросветен и безпътен мрак,

може завистта да го причака

с отмъстителен и остър нож,

може млад да побелее в някоя

непрогледна за сърцето нощ,

може яростно да го прекърши

бурята през някой весел май,

може сам със себе си да свърши

не намерил по-достоен край.

Може думи зли да го догонят

и безмилостно да го ранят –

всичко може да се случи с оня,

който все е някъде на път

и без страх от мълниите ниски

търси своя образ съвършен,

затова по степента на риска им

уважавам хората край мен.М. Куприянов