Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

РАВНОВЕСИЕДълбоки изкопи. Небе на дъното.

Край тях - машини, пясък, железа...

Моторен дим. Цигарен дим. Разсъмване.

И капка, светеща като сълза.


И стръмни скели, до безкрая сякаш.

Безпомощен в калта дълбока ЗИЛ.

И цвете сънено, което някой

е окопал и с тухли оградил.
М. Куприянов