Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

РАВНИНАХълм. По следите на заяк

моите мисли текат.

Светят. Житата в безкрая.

Свети в небето дъждът.


И като сянка потаен

бродя сред нивите сам.

Жив ли съм още – това е,

дето бих искал да знам.


А равнината ухае ...

Хиляди стъпки ехтят.

Светят житата в безкрая.

Свети в небето дъждът.


От светлината замаян,

може би нещо греша ...

Колко й трябва на тая

глупава селска душа:


одър и лист – да мечтае,

дума добра – за из път.

Светят житата в безкрая.

Свети в небето дъждът ...М. Куприянов