Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПЕШЕХОДЕЦ


В костюм старомоден,

с душа на дланта

заклет пешеходец

„пришпорва газта”.


Измокрен, изкалян,

безимен, учтив,

с изтрити сандали,

с подбити пети,


с ръмжаща глутница

той пътя дели

и вятър го брули,

и дъжд го вали ...


До лудост вторачен

в света чернобял,

по „зебрите” крачи

ни жив, ни умрял.


В страни непознати,

и в буря, и в зной

на пътните знаци

надява се той.


Изпълнен със вяра

в световния ред,

следи светофара,

поглежда напред,


а той му намига

с червено око:

и ти ще пристигнеш,

не се безпокой,


и ти ще узнаеш

от опит богат,

че пътя за рая

е истински ад ...М. Куприянов