Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

ОПОРА


По-тежко и от камъка Сизифов.

По-строго и от божия повеля.

Но въпреки съветите: „Пази се”,

Със свойто мнение не се разделям.


„Че как така бе на реда посягаш!” –

Крещи директорът съвсем същисан.

Привикнали с пешкира и тоягите,

Колегите ме молят: „Опомни се!”


Оставам глух за упреците ледени.

Поддържам твърдо своето си мнение.

Та в този свят на справедливост беден,

Да има нещо да крепи и мене.М. Куприянов

Обратно