Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НОМЕРА


Живот като шевица пъстър.

Живот горчив като пелин.

Вървях през него непокръстен.

Вървях като през лабиринт.


И моите надежди бедни,

погромите ми, моят страх

и Пировите ми победи

все негови са номера.


Каквото искате мислете,

не щете ме разубеди:

и номера със стиховете

животът ми го погоди.


Сега със номерче в ръката,

а номерата значат ред,

мълча на пейката позната

пред лекарския кабинет.


Една голяма, лятна стомна

на раменете ми тежи.

И тази тежест е огромна –

тя в облаците ме държи.


И бих потънал в необята,

до кости гризан от ръжда,

ако не беше светлината

на житото и на дъжда…М. Куприянов