Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НЕЙКОВЦИ


Шепа къщи. Любезни съседи.

Звън камбанен под свод овехтял.

Непростимо, безславно зяаседнах

в този пълен с умора квартал.


Непривиквал учтиво да прося,

с двата края се мъча и тук.

Не задавам излишни въпроси.

Не задирям мечтата на друг.


От внезапната есен целунат,

омагьосан от нейния чар,

сред пейзажа отчайващо лунен

като орех обрулен мълча.


Няма митинги, живи вериги ...

Няма стачка студентска вална.

Докъдето слухът ми достига –

тишина, самота, тишина ...


Само нощем понякога цвили

един горд, безпартиен пегас.

Този зов е трагичен и силен,

но го чувам единствено аз.


А кварталът угрижен, потаен,

трупа олио, захар, оцет ...

И не иска дори и да знае,

че си има квартален поет.М. Куприянов