Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЖЕНАЕдна жена, почти момиче,

минава през площада пуст:

по - точно казано, подтичва

ведно с разкошният си бюст.


А той влудяващо прелива,

реки от светлина текат…

Каква ти тука справедливост

При тази отзивчива плът!


Към себе си тя всичко дърпа:

предмети, погледи, лъчи…

Когато господ нейде сбърка,

веднага бие на очи.М. Куприянов