Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ФРОНТОВАКС парче метално във гърдите

години дълги той живя.

Самотен след стадата тичаше

и спеше в топлите нивя.


И все пак зрънцето граната

прекърши селския пастир.

Разбраха хората: войната

не свършва с договор за мир.М. Куприянов