Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ДИАЛЕКТИКАВ гората – сечище до сечище.

Така било е – тъй ще бъде.

Дори е невъзможно вече

виновниците да осъдим.


Затуй пред купищата върше

по друга ме гнети тревога:

гората няма да се свърши,

но пъновете стават много.М. Куприянов