Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

БРЯГПомилван от вълни пристрастни,

добрал се с чужда помощ до брега,

като затворник крачиш в кръг сега.

Дрънчи веригата ръждясала.


Звукът те прави умен, кротък.

Във теб е космосът – дълбок и чер.

А в огъня, на който се печеш,

гори дървото на живота.


Забравят те добрите вести.

Купът от думи мерени расте.

Неискрен вятър си играе с теб,

тъй както със парче от вестник.


От понеделник, та до петък ...

И тази вечност миг ще продължи.

Вървиш към къщи бавен, саможив,

със хляб оскъден във ръцете.


Трънака, думите, парите ...

На всяка крачка се препъваш в тях.

Не друг, надеждата осакатя.

Небето в облаци е скрито.


Не чакай гръм да те улучи.

Не се прави на вярващ във лъжи.

Че искаш да избягаш подскажи,

пазачът сам ще ти отключи.М. Куприянов