Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

УСПЕХ


Кафе. Колежка. Кръстословица.

Заплата – мъничко над сто.

И ти – удобно разположен

върху редакторския стол.


Додето дремеш в дим цегарен

и чакаш да удари пет,

на долният етаж хлебарят

наднича в огнената пещ.


Ухае хлябът на умора,

с която лесно се прости.

Сега, “ Марица “ – та пришпорил,

по ноти живописваш ти.


Макар че лентата е черна,

ликува розовият цвят.

Учтив е с теб магазинерът.

Готвачът сякаш ти е брат.


С поклон необичайно нисък

Ти прави портиерът път…

Е, хайде, драги, усмихни се:

и тебе вече те броят.1985г.   М. Куприянов

Обратно