Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

РАВНИНА


Хълм. По следите на заек

моите мисли текат . . .

Светят житата в безкрая .

Свети в небето дъждът.


И като сянка потаен,

бродя сред нивите сам.

Жив ли съм още – това е,

дето бих искал да знам!


А равнината ухае . .

Хиляди стъпки ехтят.

Светят житата в безкрая.

Свети в небето дъждът.


От светлинката замаян,

може би нещо греша. . .

Колко и трябва на тая

глупава селска душа:


одър и лист – да мечтае,

дума добра – за из път. . .

Светят житата в безкрая.

Свети в небето дъждът.1984г.   М. Куприянов