Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЯСНОТА


Замръквам в стаята позната -

без радио, без телевизор,

с усещане, че тишината

е някъде съвсем наблизо.


Не ме заплашва вече нищо.

Навън звездите греят ясно.

А в пълната с печати книжка

мълчи животът ми. На масата.


Любов, приятелства , заблуди. . .

вражди, сражения, погроми. . .

Безкрай душата ми се труди,

с добро дано да я запомнят.


А ти от мрака дето идеш

с ръце студени - да ги сгрея,

помагай и, когато видиш,

че дъх не е останал в нея!1983г.   М. Куприянов