Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ПОДВИГИзтрака портичката в здрача.

Потръпна въздухът студен.

И аз видях как ти прекрачи

от къса нощ във дълъг ден


Към тебе този ден забърза

двулик и пъргав като шут.

И ти в ръцете му се хвърли

с чадър наместо с парашут.


От срещата непощадено,

неосветено от успех,

все тъй е скъпо и нетленно

единственото ти лице.


Като на лист от съвест чиста

животът там си е играл.

И аз на този лист съм писал.

И аз пред него съм мечтал.


Как трудно го разчитах в здрача.

Как светваше в един момент.

И как е хубаво това, че

и днеска грее срещу мен.1988г.   М. Куприянов