Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НЕЖНОСТПреди да въздъхнеш отново,

преди този ден да угасне,

хвърли тази стара подкова

на най-недостъпното място!


И без да заключваш вратата,

стопли този залез неонов,

че много са вече нещата,

които не трябва да помним.


Посърнал от думи и стресове,

разсейван по спирки смълчани,

не стана животът ни песен...

И никога няма да стане.


Навярно и нас боговете

заплели са в сложна магия.

Сълза ли внезапна просветва?...

Не бива от мен да я криеш!


Но както вървиш под звездите,

посей я в нощта като зърно

и вече недей се опитва

света с две ръце да прегърнеш.1983г.   М. Куприянов