Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НЕ Е СЪС НАС


                 Огласяме салони и площади -

                 с народа сме, но той дали е с нас?

                                            Петър Анастасов


Не е със нас , не е със нас , поете,

народът ни недоверчив – уви !

Не му се слушат призиви и клетви,

макар денят обилно да кърви.


Не му се зъзне в зимата салонна

на думите под тъничкия шал.

От музика естрадна и от лозунги

народът ни е вече оглушал.


Загърбил нашите словесни клади ,

запаметил правата си добре,

сроди се той със земните наслади.

И все по-лошо сее и оре.


И през врати парадни не минава.

Не знае думите на своя химн.

Не чука на дърво, да гони дявола.

Не помни как се хранеше с трохи.


Посрещал и изпращал юбилеи,

народът своя песен е запял.

И в люлката която го люлее,

той спи или се прави на заспал.1984г.   М. Куприянов