Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ИЗХОД


Когато свечери и зимата

затрупа пътя към дома,

когато после нетърпима

се върне болката сама,


когато стане невъзможен

студът в безкрайната река,

ще смъкна нежната си кожа.

И в броня ще се облека.


Забравил дъхавата пазва

на крайсвищовските нивя,

от дъжд и слънце ще се пазя.

И бога няма да гневя.


И няма – стреснат от покоя-

и аз да мисля за куршум.

По път с проучени завои

ще ходя, без да вдигам шум.


Ще бъда нежен с хора груби.

Редовно спорта ще следя.

И като кубчето на Рубик

живота си ще подредя.


Шега със нищо несравнима

ще бъде този карнавал,

че все пак мене ще ме има,

а някой друг ще е умрял.1983г.   М. Куприянов