Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ИРОНИЯПристигнал рано - без покана,

превзел завардени врати,

видях доволството, призвано

правата ми да защити.


И сякаш мозък електронен,

преследван все от жребий лош,

за миг разбрах кого съм гонил

по пътищата цяла нощ.


Така, във папката заключени,

правата ми събират прах.

И даже нови щом получа,

захвърлям някъде и тях.


И по земята стъпвам здраво.

Не страдам вече от глава.

И трудно бихте ме заставили

да стана пак човек с права.1982г.   М. Куприянов