Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ГНЯВПозната, престижна табелка:

“Редакция “Тревненски зов“.

Поетът на своето чело

я носи. И не от любов.


От тежките букви приведен,

прекрачва той ниския праг.

под вежди животът го гледа:

„Такава е тази игра!“


И става поетът отново

на скучната драма герой -

там всички го учат на слово,

на разум, на правда. А той,


погълнат от мрака вечерен,

душа е на листа предал.

И въгленът пак си е черен,

и пак тебеширът е бял.


Но бързо, почти главоломно,

реката край него гърми,

поетът във миг се опомня,

по чуждите тръгва земи.


И свети, на тъмното чело

Вдълбана, но не от любов,

Познатата строга табелка:

“Редакция “Тревненски зов“.1985г.   М. Куприянов