Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЗАВРЪЩАНЕЛюлее зимата огромно сито. . .

До печката примъквам стола пак.

И мисля за пътеките , които

не може да затрупа този сняг.


А по тавана веселите пламъци

танцуват в ритъма на зимен валс.

Стените дремят топли и безпаметни.

И дървоядът в мене е заспал.


Като крадец умората ми бяга.

Бръмчат във чайника безброй оси.

И сняг , чудесен сняг затрупва прага.

Но няма огъня да угаси.


И няма пръстите ми да изстинат,

щом има вкъщи букови дърва,

щом има кой да ме посрещне с вино

и кой да ме изпрати след това.М. Куприянов