Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ВИНАС разширени от здрача зеници,

ненамерили нийде подслон,

две внезапни, нечакани птици

долетяха на моя балкон.


И смразени от полъха зимен,

засънуваха топли гнезда.

В тишината на космос интимен

сътвориха свръхнежна звезда.


И я бранеха в дните метежни,

и я милваха с тежки крила. . .

А пък зимата свиваше вежди-

нестандартна звездата била!


Неприлично било да се скиташ

и да пееш на чужди балкон. . .

Колко песни до днес са убити

ей по този железен закон!


И додето безкрилите съдят

и мъглата приспива деня,

да си птица навярно ще бъде

непростимо ненужна вина.М. Куприянов