Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

СЯНКА


Слънце , площад , незабрава ...

Тиха и топла безкрайност.

Ти като ден се задаваш ,

пълен с тревоги и тайнства.


Лесно намираш посоката –

води те шумна пътека.

Морзът на твоите токчета

пак безпогрешно отеква,


пак сфетофарът нарочно

с поглед зелен те докосва,

пак тези мраморни плочи

ничком пред тебе се просват...


Сянка от облак навъсен

скрива пътеката , мене...

Ти не загубвай дъха си

в тези минути студени !


В сянката влязла , обичай

слънцето , пясъка , вятъра ...

Аз ще съм в тях . . . И във всички

прости неща на земята.



М. Куприянов