Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

СЕЛЯНИ


Бяхте млади в ония години.

С небосклони в очите , в ръцете с купон.

Язовири, комбайни, юзини –

всичко имаше в душния селски салон.


А земята и в празник ви викаше.

Вие тръгвахте в мрака безформен и гъст.

Натежаваха вечер мотиките

и цървулите , пълни с умора и пръст.


Иманяри не бяхте... Открито

разоравахте къра , опънали врат.

Изгладнели , продавахте жито ,

за да учат децата ви в чуждия град.


Иградихте най-трудната роля.

Вдъхновено и честно , без маска и грим.

И заслизахте, без да ви молят,

от зелената сцена. Един по един ...


В тези къщи с прозорци закнижени

все по-зле ревматичните стави болят.

Все по-лични сега са ви грижите.

Все по-близо до вас се белее снегът.М. Куприянов