РАВНОВЕСИЕДълбоки изкопи… Небе на дъното.

Край тях – машини, пясък, железа…

Моторен дим. Цигарен дим. Разсъмване.

И капка, светеща като сълза…


И стръмни скели, до безкрая сякаш.

Безпомощен в калта дълбока ЗИЛ.

И цвете сънено, което някой

е окопал и с тухли оградил.М. Куприянов

Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно