Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ЯСНОТАЗамръквам в стаята позната -

без радио, без телевизор,

с усещане, че тишината

е някъде съвсем наблизо.


Не ме заплашва вече нищо.

Навън звездите греят ясно.

А в пълната с печати книжка

мълчи животът ми на масата.


Любов, приятелства , заблуди. . .

вражди, сражения, погроми. . .

Безкрай душата ми се труди,

с добро светът да я запомни.


А ти от мрака дето идеш

с ръце студени - да ги сгрея,

помагай и, когато видиш,

че дъх не е останал в нея!М. Куприянов