Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

НЕЖНОСТПреди да въздъхнеш отново,

преди този ден да угасне,

хвърли тази стара подкова

на най-недостъпното място!


И без да заключваш вратата,

стопли този залез неонов,

че много са вече нещата,

които не трябва да помним. . .


Посърнал от думи и стресове ,

разсейван по спирки смълчани ,

не стана животът ни песен.

И сигурно едва ли ще стане.


Навярно и нас боговете

заплели са в сложна магия. . .

Сълза ли внезапна просветва . . .

Не бива от мен да я криеш.


Но както вървиш под зведите ,

посей я в нощта като зърно

и вече недей се опитва

света с две ръце да прегърнеш.М. Куприянов